Behandelingen

Looptherapie bij etalagebenen

Beschrijving

Claudicatio intermittens is een vaataandoening, die veroorzaakt wordt door slagaderverkalking. Het is een ouderdomsziekte en naar de laatste schattingen heeft 1 op de 5 volwassenen ouder dan 50 jaar er last van. Het wordt ook wel étalagebenen`genoemd en dat slaat op het feit dat mensen met claudicatio intermittens vaak stil moeten staan vanwege pijn in de benen. De pijn trekt nl weer weg in rust.

Slagaderverkalking zorgt voor een vernauwing in de bloedvaten en dat veroorzaakt weer stekende en verkrampende pijnen, of de benen voelen vermoeid en zeer zwaar aan. De dagelijkse activiteiten zijn daardoor vaak moeilijk te volbrengen. Maar het is juist belangrijk om te blijven bewegen. Uit onderzoek blijkt dat door het volgen van een looptrainingsprogramma goede resultaten te bereiken zijn. Vaat operaties of ingrepen )dotterbehandelingen’ kunnen op deze manier worden voorkomen.

Looptherapie leidt tot een toename van de loopafstand. Verklaringen hiervoor zijn:

- Betere bloeddoorstroming door de geleverde inspanning
- Betere stofwisseling in de spieren
- Efficiënter gebruik van zuurstof
- Verbeterd looppatroon
- Positief effect op de risicofactoren van slagaderverkalking.

Looptherapie in het kort

- Zoek begeleiding bij een gecertificeerde fysiotherapeut
- Lopen helpt de pijnvrije afstand te vergroten
- Hoe meer u loopt, hoe beter het is
- Het is belangrijk dat u het lopen blijft volhouden. Neem de beslissing om de rest van uw leven structureel tijd in te ruimen voor looptraining
- Roken heeft een negatief effect op het resultaat
- Lopen leidt in de meeste gevallen tot betere resultaten op langere termijn dan dotteren.