Kwaliteit
Het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie

 

De therapeuten in de praktijk zijn  geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

In het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) gestelde kwaliteitseisen. De (her-)registratie-eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK). Eén van de eisen is het behalen van studiepunten. Alle fysiotherapeuten in de praktijk voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

 
BIG-register

 

De therapeuten in de praktijk  zijn geregistreerd in het BIG-register.
De praktijk is aangesloten bij het KNGF, het Koninklijke Genootschap voor Fysiotherapie.