Verzekeringen
Wanneer bent u verzekerd

 

De fysiotherapeut kan zonder verwijzing worden bezocht. Door middel van een screening wordt dan beoordeeld of de klachten fysiotherapeutisch behandeld kunnen worden. Er wordt begonnen met een inventarisatie van de hulpvraag en er wordt gekeken of er geen contra-indicaties zijn. Daarna volgt er een onderzoek. Als het om een indicatie gaat die voorkomt op de landelijke lijst van chronische aandoeningen is het wel verplicht een verwijzing van de huisarts of specialist te hebben. In de behandelkamer en op de website staan de tarieven vermeld. Deze tarieven gelden als u niet aanvullend bent verzekerd. De praktijk heeft bij de meeste verzekeraars een contract afgesloten. Bent u aanvullend verzekerd en hebt u nog voldoende behandelingen, dan vergoedt de verzekering de behandelingen.

Meer informatie over verzekeringen, de verschillende zorgeverzekeraars en of u behandeling wordt vergoed kunt u vinden op www.zorgwijzer.nl.

Vergoeding kinderen tot 18 jaar:

  • Niet chronische aandoeningen: 18 behandelingen per indicatie per jaar uit de basisverzekering, daarna vanuit de aanvullende verzekering.

Vergoeding chronische aandoeningen 18 jaar en ouder:

  • De vergoeding van medisch noodzakelijke behandelingen voor chronische patiënten wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. Dit valt in de regeling van het verplichte eigen risico. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen.