Trainingen

Begeleid Bewegen

Balans in Belasting en belastbaarheid
Beschrijving

Begeleid Bewegen is vaak een onderdeel of verlengstuk van de  “normale” fysiotherapie behandelingen. Bij Begeleid Bewegen begeleidt de fysiotherapeut u in het vinden en - belangrijker - het behalen van uw eigen optimale balans van belasting en belastbaarheid. Ook wanneer u specifieke klachten heeft kunt u deelnemen aan  Begeleid Bewegen. Er wordt dan, in overleg met u, een trainingsschema  opgesteld. Dit schema bestaat niet uit standaard oefeningen maar wordt volledig afgestemd op U! Dit gebeurt vanuit preventie oogpunt, op basis van uw klachten of als onderdeel van een revalidatieprogramma

Door de individuele benadering is er door de fysiotherapeut continue zicht op de voortgang en wordt het schema – waar nodig – bijgesteld. Begeleid Bewegen kan een aanvulling zijn op een revalidatie na een blessure.  Het is bedoeld voor iedereen die kampt met specifieke gezondheidsvragen en/of wensen, zoals:

- knieklachten,
- rugklachten,
- schouderklachten,
- longaandoeningen,
- revalidatie na knie/heup operatie,.
- werken naar een gezonde leefstijl

 

Hoe werkt Begeleid Bewegen...?

 

1. intakegesprek

Het doel van dit gesprek is:

- Een nadere kennismaking
- Het bepalen van een trainingsdoel
- Een inschatting maken van uw huidige lichamelijk functioneren en de daarmee samenhangende beperkingen.

De start van de training is altijd samen met de fysiotherapeut. Afhankelijk van de situatie zal de fysiotherapeut één of meerdere malen samen met u het programma doorlopen. Bij de vervolgtrainingen is er altijd een fysiotherapeut aanwezig.

2. Bepalen van conditie en spierkracht
3. Opstellen trainingsschema

Het doel van Begeleid Bewegen is door middel van training de conditie/belastbaarheid te vergroten, zowel uw algehele conditie als verbetering van de blessure. . Hierdoor ontstaat een beter evenwicht tussen belasting  en belastbaarheid.  Op basis van uw individuele doelstelling wordt een trainingsschema opgesteld. Naast de trainingen in de fitnesszaal krijgt u ook oefeningen, adviezen en tips voor thuis mee.

4. Het positieve resultaat

Het resultaat van het medisch fitness programma is:

- Klachtenafname
- Een betere algehele conditie
- Meer in balans (vaak ook stressbestendiger)

5. Na ongeveer 3 maanden herstesten
WAT KOST HET

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de lessen op de locatie van de J.v.Oldenbarneveltlaan het volgende:
Het is nodig om eerst een of twee keer individueel te sporten onder begeleiding, vooral als er een blessure aanwezig is. Dit kan ook een fysiotherapeutische behandeling zijn.
Kosten voor intake en het opstellen van een trainingsschema:  € 50,00
Voor het deelnemen aan een groepsles is er alleen een intake nodig:  € 25,00
Een 10-rittenkaart kost  € 87,50. Dit kan worden overgemaakt op rekening NL48 INGB 000 6588851 t.n.v. Betty Polderman Fysiotherapie te Woerden, of met pinbetaling op de praktijk.
Een maandabonnement kost 45,- euro. U kunt dan onbeperkt sporten. (In overleg aanpassingen ivm vakanties e.d.)

Trainingstijden Begeleid Bewegen

 

Maandag 8.00 - 11.00   vrij sporten onder begeleiding
Maandag 11.00-12.00 Perfect Pilates
Maandag 13.00-14.00 Groepsles
Maandag 14.00-15.00 vrij sporten onder begeleiding
Maandag  19.00-20.00 vrij sporten onder begeleiding 
     
Dinsdag 8.00 - 10.00 vrij sporten onder begeleding
     
Woensdag 8.00  - 10.00   vrij sporten onder begeleiding
Woensdag 19.00- 20.00  Groepsles conditie-fitness
     
Donderdag 8.00- 9.30    vrij sporten onder begeleiding
Donderdag 9.30-10.15 Groepsles 70+
Donderdag 10.15 –11.30  vrij sporten onder begeleiding
Donderdag 14.00 –15.00   vrij sporten onder begeleiding
     
Vrijdag 8.00 – 11.00  vrij sporten onder begeleiding
Vrijdag 13.30.00- 15.00 vrij sporten onder begeleiding